پس از تصمیم دولت به سه برابر کردن قیمت بنزین در ۲۳ آبان، موج اعتراضات شهرهای ایران را در برگرفته و تا کنون ده‌ها نفر جان خود را در ناآرامی‌ها از دست داده یا به طور جدی مجروح شده‌اند.

قیمت بنزین در بازار ایران توسط شرکت‌های تولید کننده و توزیع کننده‌ی وابسته به حکومت تعیین می‌شود. تصمیم دولت برای گران کردن قیمت بنزین منجر به افزایش درآمد این شرکت‌ها خواهد شد.

دابل‌تینک نزدیک به ۳۰۰ شركت ازمجموعه‌ شرکت‌هایی که توسط موسسه حسابرسی «مفید راهبر» بازرسی می‌شوند را در آخرین تحقیق خود تجزیه و تحلیل کرد. «مفید راهبر» فقط شرکت‌های تحت پوشش دفتر رهبر ایران را بازرسی می‌کند . گزارش کامل دابل‌تینک درباره‌ی این موضوع آخر این هفته منتشر خواهد شد.

در بین این ۳۰۰ شرکت مرتبط با رهبر ایران ۱۳ شرکت به طور مستقیم در فرایند تولید و توزیع مواد نفتی و گازی دخیل هستند.

شرکت‌های «حفاری شمال» و «حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس (پدکس)» که در حوزه‌ی اکتشاف و حفاری نفت فعال‌ هستند، توسط خزانه داری آمریکا تحریم شده‌اند. شرکت‌های «نفت و گاز کوثر»، «هرمز انرژی» و «پایندان» در حوزه حمل و نقل نفت فعالیت می‌کنند. شرکت‌های «نفت بهران»، «پایندان»، «پالایشگاه پارسیان سپهر» و «توسعه نفت و گاز رضوی» پالایشگاه‌هایی‌ را می‌گردانند که این نفت را به بنزین تبدیل می‌کنند. سپس بنزین تولید‌ شده، توسط شرکت‌هایی نظیر «نفت پارس»، «مهندسین ساخت و بهره وری آرمان»، « پتروشیمی قائد بصیر» و «صنایع شیمیایی تابکم» برای تولید محصولات پتروشیمی استفاده می‌‌شود.

علاوه بر روابط نزدیک خود با دفتر رهبر ایران، این سیزده شرکت به نوعی در تملک حداقل یکی از چهار نهاد فرادولتی «بنیاد مستضعفان»، «ستاد اجرایی فرمان امام »، «آستان قدس رضوی» و «بنیاد شهید» هستند.

این نهادها که به عنوان موسسه‌های خیریه تاسیس شده بودند، در عمل به سازمان‌هایی تبدیل شده‌اند که در حکومت قبیله‌سالارایران پول و ثروت ملی را به جیب گروهی اندک از مسئولان برگزیده نظام می‌ریزند. گزارش تکمیلی دابل‌تینک در این زمینه، ساز و کار این انتقال ثروت را نشان می‌دهد.

در بانک اطلاعات دابل‌تینک حداقل دویست شرکت نفت و گاز متعلق به بنیاد‌های مختلف وجود دارد که می توانند از افزایش قیمت بنزین سود ببرند. برای اطلاعات بیشتر درباره‌ی ارتباط عوامل حکومتی با شرکت‌های به‌ ظاهر خصوصی درحوزه‌ی نفت به وبگاه دابل‌تینک مراجعه کنید.

پس از تصمیم دولت به سه برابر کردن قیمت بنزین در ۲۳ آبان، موج اعتراضات شهرهای ایران را در برگرفته و تا کنون ده‌ها نفر جان خود را در ناآرامی‌ها از دست داده یا به طور جدی مجروح شده‌اند.

قیمت بنزین در بازار ایران توسط شرکت‌های تولید کننده و توزیع کننده‌ی وابسته به حکومت تعیین می‌شود. تصمیم دولت برای گران کردن قیمت بنزین منجر به افزایش درآمد این شرکت‌ها خواهد شد.

دابل‌تینک نزدیک به ۳۰۰ شركت ازمجموعه‌ شرکت‌هایی که توسط موسسه حسابرسی «مفید راهبر» بازرسی می‌شوند را در آخرین تحقیق خود تجزیه و تحلیل کرد. «مفید راهبر» فقط شرکت‌های تحت پوشش دفتر رهبر ایران را بازرسی می‌کند . گزارش کامل دابل‌تینک درباره‌ی این موضوع آخر این هفته منتشر خواهد شد.

در بین این ۳۰۰ شرکت مرتبط با رهبر ایران ۱۳ شرکت به طور مستقیم در فرایند تولید و توزیع مواد نفتی و گازی دخیل هستند.

شرکت‌های «حفاری شمال» و «حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس (پدکس)» که در حوزه‌ی اکتشاف و حفاری نفت فعال‌ هستند، توسط خزانه داری آمریکا تحریم شده‌اند. شرکت‌های «نفت و گاز کوثر»، «هرمز انرژی» و «پایندان» در حوزه حمل و نقل نفت فعالیت می‌کنند. شرکت‌های «نفت بهران»، «پایندان»، «پالایشگاه پارسیان سپهر» و «توسعه نفت و گاز رضوی» پالایشگاه‌هایی‌ را می‌گردانند که این نفت را به بنزین تبدیل می‌کنند. سپس بنزین تولید‌ شده، توسط شرکت‌هایی نظیر «نفت پارس»، «مهندسین ساخت و بهره وری آرمان»، « پتروشیمی قائد بصیر» و «صنایع شیمیایی تابکم» برای تولید محصولات پتروشیمی استفاده می‌‌شود.

علاوه بر روابط نزدیک خود با دفتر رهبر ایران، این سیزده شرکت به نوعی در تملک حداقل یکی از چهار نهاد فرادولتی «بنیاد مستضعفان»، «ستاد اجرایی فرمان امام »، «آستان قدس رضوی» و «بنیاد شهید» هستند.

این نهادها که به عنوان موسسه‌های خیریه تاسیس شده بودند، در عمل به سازمان‌هایی تبدیل شده‌اند که در حکومت قبیله‌سالارایران پول و ثروت ملی را به جیب گروهی اندک از مسئولان برگزیده نظام می‌ریزند. گزارش تکمیلی دابل‌تینک در این زمینه، ساز و کار این انتقال ثروت را نشان می‌دهد.

در بانک اطلاعات دابل‌تینک حداقل دویست شرکت نفت و گاز متعلق به بنیاد‌های مختلف وجود دارد که می توانند از افزایش قیمت بنزین سود ببرند. برای اطلاعات بیشتر درباره‌ی ارتباط عوامل حکومتی با شرکت‌های به‌ ظاهر خصوصی درحوزه‌ی نفت به وبگاه دابل‌تینک مراجعه کنید.

Recent Articles