✶ این مقاله به زبان English هم در دسترس است.

تحلیل داده‌های رسمی نشان می دهد که سودآورترین شرکت‌‌ها یا به بنیادها مرتبط‌اند یا به بخش دولتی،  یا هر دو


تجزیه و تحلیل داده‌های رسمی در فهرست سالانه‌ی سازمان مدیریت صنعتی نشان می دهد که ​​در میان صد شرکت برتر ایران، نود و چهار شرکت متعلق به بنیادها، دولت و یا هر دوی آنها هستند.

از سال ۱۳۹۸ که تهران بیرو برای اولین بار در این باره گزارش داد، نام شرکت‌های برتر تا حد زیادی بدون تغییر باقی مانده است. در اسناد عمومی موجود جز شش مورد همه‌ی این شرکت‌ها به عنوان شرکت‌های خصوصی ذکر شده‌اند.

  • ۴۷ شرکت متعلق به یکی ازاین بنیادهای بزرگ است: آستان قدس رضوی، بنیاد تعاون سپاه، ستاد اجرای فرمان امام، بنیاد شهید، و بنیاد مستضعفان. 
  • ۲۴ شرکت دولتی‌اند و۱۲ شرکت دیگر متعلق به تأمین هستند. (تامین متعلق به دولت است، اما با بنیادهای مختلف مانند بنیاد تعاون سپاه و ستاد اجرایی و نهادهای متعلق به  نیروهای مسلح در مالکیت شرکت‌های مختلف دیگری مشارکت دارد.
  • ۱۲ شرکت طریق سرمایه‌گذاری غدیر به نیروهای مسلح تعلق دارند. سرمایه‌ گذاری غدیراز محل دارایی‌های بانک صادرات تاسیس شده است و در نفت و گاز و کشتیرانی و سایر حوزه‌ها فعالیت می‌کند.
  • تنها شش شرکت در این فهرست به بخش دولتی یا بنیادها تعلق ندارند.

صد شرکت برتر ایران بر اساس ارتباط‌شان با نهادهای حکومتی

✶ این مقاله به زبان English هم در دسترس است.

مقالات اخیر