آسیا

صاحب امتیاز: ساقی باقری نیا

مدیر مسئول:  ایرج جمشیدی

 روزنامه آسیا روزنامه‌ای خصوصی  و از موفق ترین روزنامه های اقتصادی به شمار می رود. این روزنامه  در سال ۱۳۸۰ به راه افتاد و ظرف مدت کوتاهی به پرفروش ترین و پرتیراژترین روزنامه اقتصادی تبدیل شد اما توقیف‌های مکرر آسیا و بویژه توقیف سال ۱۳۸۲ که تعدادی از روزنامه نگاران آسیا  از جمله خود ایرج جمشیدی هم بازداشت شدند، به جریان رشد روزنامه آسیب زد. با این همه مالکان آسیا  و ایرج جمشیدی مدیر مسئول آن که روزنامه نگار باسابقه‌ای است  سعی کردند  برغم  بازار رقابتی  روزنامه های اقتصادی که در دهه ۸۰  و پس از توقیف آسیا فعالیت خود را آغاز کرده بودند، به فعالیت ادامه دهد. ایرج جمشیدی به دنبال تجربه اش در روزنامه ابرار، در آسیا هم صفحات روزنامه را بر اساس بخش‌های مختلف اقتصاد  مانند بانک و بیمه، نفت و …تقسیم بندی کرد که سرمشق و الگوی سایر روزنامه‌های اقتصادی قرار گرفت.  آسیا به عنوان روزنامه تخصصی( اقتصادی) که در عین حال به شکل مفرحی به سایر ابعاد زندگی در جامعه توجه می کرد توانست توجه روزنامه خوان ها را جلب کند و از همه مهمتر که  از ارتباط با بخش خصوصی خوب پول در بیاورد و از این حیث برای سایر روزنامه‌های اقتصادی هم  انتقاد آمیز و هم حسرت برانگیز باشد اما در نهایت راه روزنامه آسیا را برای درآمد زایی بروند و مطالب موسوم به  رپرتاژ آگهی تهیه کنند . آسیا روزنامه ساده‌ اقتصادی است  که ادعای بزرگی مثلا شناساندن مکاتب اقتصادی ندارد اما  به همه امور اقتصادی زندگی روزمره  جامعه از جمله اقتصاد، فرهنگ و هنر توجه دارد و همین امر باعث شده است تا مخاطب  خود را پیدا کند. 

ایسنا شمارگان روزنامه آسیا را ۵۰۰۰ نسخه نوشته است.