آفتاب یزد

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: منصور مظفری  

آفتاب یزد از روزنامه های نسبتا قدیمی اصلاح طلب است که در سال ۱۳۷۹ انتشار خود را آغاز کرد و چنانکه از نامش پیداست روزنامه‌ای محلی (شهر یزد) بود که امتیاز آن به سراسری تبدیل شد.  سردبیر دهه اول انتشار آفتاب یزد مجتبی واحدی  بود که در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ مشاور کروبی بود و در سال ۱۳۸۹ از روزنامه خداحافظی کرد.  آفتاب یزد در دهه ۸۰ روزنامه خواندنی و جذابی  بود که نوسان زیادی نداشت نه تند بود و نه خیلی آرام و نه خیلی  دانشمندانه یا پر ادعا مانند روزنامه‌های آن روز که  با صفحه اندیشه و فلسفه و هنر می خواستند جای دانشگاه را هم پر کنند. به لحاظ سیاسی هم تقریبا همواره روزنامه‌ای میانه رو بود حتی وقتی تعدادی از روزنامه نگاران روزنامه‌های تعطیل شده  دوم خردادی که به روزنامه‌نگاری تندروانه عادت داشتند به این روزنامه پیوستند.  برخلاف روزنامه‌های اصلاح طلب، آفتاب یزد در سال‌های آخر دوره دوم ریاست جمهوری روحانی از منتقدان رئیس جمهوری و نیز اصلاح طلبان حامی  روحانی  بود.

 مدیر مسئول آفتاب یزد همچنین در زمان رقابت‌های انتخاباتی چند بار از رییسی و رفتارش در مناظره‌ها تمجید کرد که مورد توجه روزنامه‌های اصولگرا قرار گرفت. آفتاب یزد در  ۷۰۰۰  نسخه منتشر می‌شود که ۵۰ درصد آن برگشتی است.