ابتکار

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:  محمدعلی وکیلی

روزنامه ابتکار از روزنامه‌های اصلاح طلب است که در سال ۲۰۰۶ انتشار خود را آغاز کرد. صاحب امتیاز و مدیرمسئول آن محمدعلی وکیلی نماینده اصلاح طلب مجلس در دوره  دهم  و سردبیر آن ژوبین صفاری است. 

روزنامه ابتکار روزنامه چشمگیر و مهمی در میان روزنامه‌های اصلاح طلب نیست زیرا نه کسی از اصلاح طلبان شناخته شده در آن یادداشت می نویسد و نه مطالب روزنامه صریحا اصلاح‌طلبانه است. اخبار روزنامه‌ها از سایر خبرگزاری‌ها برداشته می‌شود و مطلب تولیدی  در این روزنامه تقریبا وجود ندارد. از همین رو از روی اخبار چاپ شده در روزنامه نمیشود فهمید که این روزنامه گرایش اصلاح طلبانه دارد زیرا هرچند در این سال‌ها روزنامه‌های اصلاح‌طلب محافظه‌کارتر شده‌اند اما در جایی از روزنامه مثلا یادداشت‌ها یا مصاحبه‌ها مواضع شان را روشن می‌کنند. بنابراین تنها دلیلی که در حال حاضر برای اصلاح طلب بودن این روزنامه وجود دارد این است که صاحب امتیاز روزنامه یعنی وکیلی اصلاح طلب است. 

 این شایعه در بین مطبوعات وجود دارد که گردانندگان و مسئولان روزنامه  بیشتر برای حفظ رانت کاغذ و یارانه وزارت ارشاد روزنامه را حفظ  کرده و با پرسنل خیلی کم و در شمارگان کمی منتشر می کنند.

 شمارگان این روزنامه براساس گزارش ارشاد ۱۰۰۰ نسخه است که نیمی از آن برگشتی است و به فروش نمی رسد.