ابرار

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمد صفی زاده

روزنامه ابرار در سال ۱۳۶۲ توسط سید محمد صفی‌زاده تاسیس شد که تاکنون  در نقش مدیر مسئول، صاحب امتیاز و سردبیر آن انجام وظیفه کرده است. ابرار یک روزنامه خصوصی است اما محمد صفی زاده  از مدیران جمهوری اسلامی در دو دهه‌ی اول انقلاب بوده است. صفی‌زاده در زمان تاسیس ابرار معاون وزارت کشاورزی بوده  و بعد در سال ۱۳۷۲ به ریاست فدراسیون فوتبال رسیده بود. 

 روزنامه ابرار با یک گروه حرفه‌ای از روزنامه‌نگاران کارش را آغاز کرد و تا حداقل دو دهه از فعالیتش مواضع  یا گرایش سیاسی مشهودی نداشت و روزنامه جذاب و خواندنی  با تیراژ بالا بود. یکی از بهترین صفحات ابرار که به موفقیت و جذابیتش هم کمک می کرد، صفحه ورزشی حرفه‌ایش بود که توسط بهترین ورزشی نویسان ایران اداره می شد و رنگی منتشر میشد.  جذابیت و رونق  این صفحه باعث شد تا صفی‌زاده در سال ۱۳۷۲  به فکر انتشار  ابرار ورزشی بیفتد (یعنی همان سالی که به ریاست فدراسیون فوتبال ایران هم منصوب شده بود) و سردبیری آن را به ورزشی نویس کارکشته اردشیر لارودی بسپرد که آن را قریب یک دهه به پرتیراژترین و پر مخاطب ترین روزنامه ورزشی کشور تبدیل کرد. سپس در سال ۱۳۷۳ روزنامه ابرار اقتصادی را منتشر کرد که پس از جهان اقتصاد دومین روزنامه اقتصادی ایران  و از موفق ترین های آنها به شمار می‌رود.  

 گروه نشریات ابرار هنوز هم منتشر می‌شود. از شمارگان ابرار هم اطلاعی در دست نیست.