اسکناس

مدیر مسئول: پدرام پاک آیین

 روزنامه اسکناس از اواخر سال ۱۳۹۷ انتشارش را آغاز کرد. صاحب امتیاز این روزنامه موسسه فرهنگی افق رسانه پویاست که در سال ۹۱ تاسیس شده است و پدرام پاک آیین مدیرمسئول  روزنامه، مدیرعامل افق رسانه پویا نیز است.  پاک آیین  از مدیران رسانه‌ای در نظام جمهوری اسلامی است  که خبرگزاری کتاب را راه اندازی کرده است و مسئولیت های متعددی در حوزه رسانه داشته است. او همچنین  در سال ۱۳۹۹ به مقام مشاور مدیرعامل بانک صادرات نیز منصوب شده است.  اسکناس روزنامه اقتصادی است  و مرتبط با شغل آخر آقای پاک آیین  است.  اسکناس در ۸ صفحه منتشر می‌شود که حداقل صفحات برای یک روزنامه است. این روزنامه همچنین با سایر روزنامه‌های ۸ صفحه ای تفاوتی ندارد به این معنا که اخبار تولید شده در خبرگزاری‌ها را بازنشر می‌کند و گاه همان اخبار را تبدیل به گزارش می‌کنند. تنها تفاوت با برخی از روزنامه های  ۸ صفحه‌ای اقتصادی این است که اسکناس روزانه دو یادداشت منتشر می کند که برخی از آنها افراد نام آوری مانند ولی‌الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی هستند. 

 از شمارگان اسکناس اطلاعی در دست نیست.