اقتصاد آنلاین

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مریم کاظمی

شورای سیاستگذاری: علی مروی / صادق الحسینی  / هاشم آردم

 اقتصاد آنلاین پایگاه خبری اقتصادی است که از سال ۱۳۸۰ تاسیس شده است. این پایگاه خبری را گروهی از اقتصاد خوانده ها دایر کرده‌اند و رسانه‌ای  خصوصی به شمار می‌رود. اقتصاد آنلاین مخاطبان خود را صاحبان کسب و کار، مدیران روسای شرکت ها و فعالان اقتصادی اعلام کرده است.  با اینهمه رسانه ای متفاوت از سایر رسانه‌های اقتصادی چه آنلاین و چه چاپی  نیست  بلکه مثل سایر رسانه های اقتصادی  اخبار بخش های مختلف اقتصادی را بدون تحلیل خاص یا اولویت خاصی پوشش می‌دهد. علاوه براین اخبار سیاسی، اجتماعی  که بخش سرگرمی آن ( اخبار مربوط به سلبریتی ها)  نسبتا بزرگ است را هم پوشش می‌دهد و  به جز نامش کاملا شبیه یک پایگاه اطلاع رسانی عمومی است و به همین دلیل هم مورد توجه مخاطب قرار گرفته است. اما تنها تفاوت با برخی از رسانه‌های اقتصادی و نه با همه آنها این است که اقتصاد آنلاین ستون یا یادداشت روزانه در مورد بازار بورس  دارد که در آن با صراحت بیشتری از سایر رسانه‌ها اتفاقات بازار بورس را بررسی می کند. 

 اقتصاد آنلاین و اساسا رسانه‌های اقتصادی در ایران معمولا دیدگاه سیاسی ندارند یا در نحوه  پوشش اخبار این دیدگاه منعکس نمی‌شود. مطالب تولیدی محدود و به جز معدود گزارش‌های تحلیلی معمولا همان اخبار خبرگزاری‌ها را بازنشر می‌کنند.