الف

صاحب امتیاز: احمد توکلی/ سجاد محمدی

وبگاه خبری الف در سال ۱۳۸۵ به صاحب امتیازی احمد توکلی از سیاستمداران جمهوری اسلامی که تجربه کار روزنامه نگاری با دو روزنامه رسالت و فردا را داشت، به راه افتاد. احمد توکلی به لحاظ اقتصادی چپگرا و طرفدار اقتصاد دولتی است  اما از لحاظ سیاسی راست گرا و از اصولگرایان محسوب می‌شود و وبگاه الف نیز خصوصیات بنیانگذارش را دارد یعنی 

رسانه‌ای اصولگراست که مواضع اقتصادی‌اش برعکس دوستان سیاسی‌اش مخالف اقتصاد آزاد است.  «الف» درآغاز  به صورت نشریه ای سیاه و سفید اینترنتی منتشر می‌شد و رنگ ها به تدریج بر آن اضافه شدند. الف همواره سعی کرده است  بین موقعیت درون نظامی (اصولگرایانه) و انتقادی ادعایی،  تعادل گاه متناقض نمایی برقرار کند. از همین رو با اینکه از روحانی در انتخابات ۹۲ حمایت و مردم قهر کرده را ترغیب به مشارکت در انتخابات کرده بود در سال ۹۶ رای آن بخش از مردم را رای سیاه ضد انقلاب خواند.  یا با اینکه از فساد درون نظام انتقاد می کند و درباره ورود سپاه به اقتصاد هشدار می‌دهد اما وقتی مسیح مهاجری از ورود نظامیان به سیاست انتقاد می‌کند، او یعنی توکلی به  مهاجری حمله می‌کند. با وجود این تناقض ها یا ملاحظات«الف» از شایعه و دروغ پردازی دوری کرده است و از همین رو وبگاه «الف» کانال مناسبی برای اطلاع از مواضع راستی ها و اخبار درون گروهی محسوب می‌شد. احمد توکلی «الف» را در سال ۱۳۹۹ به سجاد محمدی واگذار کرد که گفته می‌شود از نزدیکان غلامرضا تاجگردون است که مجلس اعتبارنامه اش را به دلیل فساد رد کرد.