انصاف نیوز

 مدیرمسئول و سردبیر: اصغر شفیعیان

 وبگاه خبری انصاف نیوز را علی اصغر شفیعیان در سال ۱۳۹۲ راه اندازی کرده است. شفیعیان در دوره ای که اصلاح طلبان ایسنا را اداره می کردند در این خبرگزاری به عنوان خبرنگار کار کرده است و از همین رو انصاف نیوز، رسانه ای با مواضع اصلاح طلبانه تلقی می‌شود.

انصاف نیوز مدعی است  که از سازمان یا نهادی پول نمی‌گیرد و دخل و خرج وبگاه از محل کمک‌های وزارت ارشاد و گرفتن تبلیغات می‌گذرد. اما پس از آنکه انصاف نیوز با مالکان هفت تپه مصاحبه‌ای  زنده در اینستاگرام ترتیب داد، زمانی که کارگران پیوسته در اعتصاب و اعتراض  بودند و اسدبیگی دادگاهی شده بود، باعث شد که کارگران هفت تپه در اعتراضات شان  علیه انصاف نیوز شعار دهند که چرا انصاف نیوز به بلندگوی اسدبیگی ها تبدیل شده است و پس از آن شایعاتی در مورد گرفتن پول از اسدبیگی و روابط شفیعیان با سازمان‌های امنیتی هم مطرح شود.

انصاف نیوز به لحاظ رسانه‌ای مانند یک روزنامه اینترنتی منتشر می‌شود. عناوین خبری در بالای صفحه اصلی  ندارد اما تیتر درشت  مانند تیتر یک روزنامه ها را دارد و بسیاری از مطالب را از سایر روزنامه‌ها و رسانه‌ها انتخاب و بازنشر می‌کند.