ایران

صاحب امتیاز:  موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران

زیر نظر هیات مدیره

 روزنامه ایران در بهمن ۱۳۷۳ که دوره رونق تدریجی مطبوعات ایران بود توسط فریدون وردی نژاد مدیرعامل  وقت خبرگزاری جمهوری اسلامی  تاسیس شد.  بنابراین صاحب امتیاز روزنامه ایران، موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران وابسته به خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا)  است. درست مثل ایرنا، روزنامه ایران هم ارگان دولت است و به لحاظ سیاسی در خط دولتی است که سر کار می‌آید و بودجه اش را می دهد. 

روزنامه ایران  در بدو تاسیس از حیث حرفه‌ای روزنامه خوبی به شمار می‌رفت با این همه  در سایه روزنامه همشهری ماند و حتی نتوانست رقیبی برای آن باشد. ایران دو سال پس از همشهری به میدان آمد که اولین روزنامه تمام رنگی و صبح ایران بود. همشهری همه ابتکار لازم برای جذب مخاطب را به کار بسته بود و خیلی زود به پرتیرآژترین روزنامه ایران تبدیل شد و  برای روزنامه ایران میدان زیادی برای مانور  باقی نمانده بود. ایران اما برای جبران این مشکل یک صفحه به حوادث  اختصاص داده بود که به شکل بسیار متفاوتی از سایر روزنامه‌ها همه  اتفاقات تکان دهنده در زندگی روزانه شهری را مفصلا پوشش می‌داد از جمله ماجرای سمیه و شاهرخ، دختر و پسری که با همدستی یکدیگر خواهر و برادر کوچکتر سمیه را به قتل رسانده بودند. صفحه حوادث که اتفاقات جامعه را از دیدگاهی آسیب شناسانه پوشش می داد باعث شده بود تا ایران روزنامه  محبوبی باشد هرچند به پای همشهری نرسید.

به تدریج که در دهه ۷۰ مطبوعات به سمت سیاسی شدن پیش رفتند، ایران هم ویژگی‌هایش تغییر کرد و به روزنامه سیاسی با گرایش دولت تبدیل شد چه در دوره اصلاح طلبان و چه اصولگرایان و صفحه حوادث آن هم رنگ باخت.  روزنامه ایران پس از تغییر دولت به دست اصولگرایان افتاده و سردبیر آن کمیل نقی پور سردبیر سابق وطن امروز است!

 شمارگان ایران روزانه ۳۰ تا ۴۰ هزار نسخه است.