ایرنا

زیر نظر دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ایرنا ( خبرگزاری جمهوری اسلامی) قدیمی ترین و مهمترین خبرگزاری ایران است و از معدود رسانه‌های ایران است که  پیشینه  آن به دوره محمدرضا شاه پهلوی باز میگردد. ایرنای امروز همان آژانس پارس است که در سال ۱۳۱۳ تاسیس شده و به تدریج نامش به خبرگزاری پارس تغییر یافت  و پس از انقلاب خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران نام گرفت.  این خبرگزاری از همان آغاز دولتی بوده، ابتدا وابسته به وزارت امورخارجه و سپس زیر مجموعه وزارت اطلاعات فعالیت  کرده  و حالا زیر نظر وزارت ارشاد کار می‌کند.  ایرنا وارث  ساختار حرفه‌ای است که  آژانس پارس و سپس خبرگزاری پارس بر آن مبنا تاسیس شده‌اند که به تدریج پس از انقلاب دچار تغییرات و در نتیجه افت کیفیت شده است.  با اینهمه چارچوب و ساختار ایرنا مورد تقلید خبرگزاری‌هایی قرار گرفته است  که پس از انقلاب تاسیس شده‌اند.  ایرنا در دو دهه اول  انقلاب با وجود دولتی بودن  اما ارگان دسته و افراد بخصوصی حتی دولت نبود بلکه  خبرگزاری رسمی کلیت جمهوری اسلامی بود و با اینکه آزادی عمل زیادی نداشت،  از مقام سیاسی به خصوصی  هم حمایت نمی‌کرد. از دهه ۷۰ که دسته بندی های جناحی  داخل نظام جمهوری اسلامی  و رقابت و اختلافات پررنگ شد، ایرنا به مدیریت فریدون وردی نژاد به پایگاه حمایتی و تبلیغاتی و ابزار قدرت دولتی خاتمی تبدیل شد  و از آن پس ایرنا پایگاه تبلیغاتی دولتی شد که بر سر کار می‌آمد و اداره امور ایرنا را هم به دست می گرفت. ایرنا از جهت بودجه به دولت وابسته است اما از این جهت که ( غیر از صدا و سیما) تنها خبرگزاری نظام جمهوری اسلامی است  که خبرنگارانی در سراسر دنیا دارد، خبرگزاری« رسمی» جمهوری اسلامی است و طبعا  دیدگاهها و سیاست‌های سید علی خامنه‌ای در عملکردش بازتاب دارد اما اختیار اصلی آن در دست دولت است و از همین رو وقتی دولت کمی از رهبر مستقل یا دور باشد مانند دولت روحانی و حتی احمدی نژاد، رهبر جمهوری اسلامی نفوذ مستقیمی روی آن ندارد.