ایسنا

 صاحب امتیاز: جهاد دانشگاهی

مدیرعامل: علی متقیان

ایسنا ( خبرگزاری دانشجویان ایران) در دوره  ریاست جمهوری سید محمد خاتمی در سال ۱۳۷۸در دوره ای که جنبش دانشجویی بسیار فعال بود، با نام خبرگزاری دانشجویان تاسیس شد. از کم و کیف اینکه چه معیارهای بخصوصی در نظر موسسش بوده تا آن  را به خبرگزاری دانشجویی تبدیل کند، چیزی نمی دانیم جز اینکه ایسنا ارگان جهاد دانشگاهی است، سازمان و نهادی که در دانشگاه فعالیت می کند. البته در اولین سالهای تاسیس ایسنا، برخی دانشجویان در این رسانه فعالیت  داشتند اما در حال حاضر این خبرگزاری فقط نام دانشجو را با خود حمل می کند.  موسسان ایسنا معتقدند که این خبرگزاری مستقل است و آن را غیردولتی می نامند اما جهاد دانشگاهی خود از جمله نهادهای انقلابی است که در بودجه سالانه کشور ردیف بودجه دارد. از طرف دیگر با هر دوره تغییر در دولت، مدیریت ایسنا و در نتیجه مواضع ایسنا نیز تغییر می کند. اولین دوره ایسنا با مدیریت ابوالفضل فاتح آغاز شد که همراه و حامی خاتمی  بود و در نتیجه ایسنا رویکردی شجاعانه در خبررسانی داشت اما با روی کار آمدن احمدی نژاد که فاتح  از ایسنا رفت،  ایسنا دستخوش تغییرات بزرگی شد، شعارهایش تغییر یافت و عکس آیت الله خامنه‌ای بر لوگوی ایسنا اضافه شد. 

با اینهمه ایسنا حالا دیگر نه خبرگزاری حرفه‌ای  و نسبتا مستقل( در مقیاس ایران) و نه یک خبرگزاری کاملا  ولایی است و تغییرات مداوم و دوره‌ای بر کیفیت کارش هم تاثیر منفی گذاشته است و از ایسنا خبرگزاری بلاتکلیفی ساخته است.