ایلنا

صاحب امتیاز: خانه کارگر

سردبیر: فاطمه مهدیانی

ایلنا، خبرگزاری کار ایران در سال ۱۳۸۱  توسط  خانه کارگر که دبیرکل آن علیرضا محجوب است، تاسیس شده است. محجوب موسس خانه کارگر هم می باشد. ایلنا هم مانند همه رسانه‌های ایران علاقمند است خود را خبرگزاری بخش خصوصی بخواند اما واقعیت این است که ایلنا هر چند خبرگزاری دولتی نیست، خصوصی هم نیست و موسسان آن بخشی از مقامات نظام جمهوری اسلامی( اصلاح طلبان) هستند که اکنون در قدرت نیستند. علیرضا محجوب نماینده شش دوره مجلس است که آخرین آن در مجلس دهم بود. وی همچنین مشاور دولت های میرحسین موسوی و هاشمی رفسنجانی در امور کارگران بوده است.  بنابراین خانه کارگر هم تشکلی است که توسط مقامات دولتی سابق تشکیل شده و سالهاست در انحصار همان گروه است که انتقادات زیادی هم درباره آن وجود دارد از جمله اینکه محجوب  و دوستان سیاسی‌اش از خانه کارگر استفاده می کند تا نفوذ سیاسی خود را حفظ کنند.

    ایلنا به عنوان خبرگزاری،  همه اخبار را پوشش می‌دهد اما  بخشی از اخبار و گزارش‌هایش را به کارگران اختصاص می‌دهد. این گزارش‌ها از حوادث کاری  برای کارگران که از گروههای آسیب پذیر هستند و معمولا رسانه‌های دیگر به آن اعتنایی ندارند تا پوشش (احتیاط آمیز) اعتراضات کارگری را دربرمی گیرد. ایلنا قبل از محدودیت‌های اخیر رسانه‌ها دست بازتری در پوشش اعتراضات کارگری داشت و یک بار هم به خاطر این کار در سال ۱۳۸۶  توقیف و  یک سال از فعالیت بازماند. ایلنا همچنین  گزارش‌ هایی در مورد وضعیت حقوقی کارگران در قراردادهای مرسوم  در بخش‌های مختلف  اقتصاد ایران به چاپ می رساند. ایلنا مهمترین و بزرگترین اعتصاب کارگری پس از انقلاب ۱۳۵۷ که در مرداد ۱۴۰۰   در شهرهای  مختلف در حوزه نفت و گاز روی داد را پوشش نداد.