بولتن نیوز

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: بابک امینی

 پایگاه خبری است که از سال ۱۳۸۱ آغاز به کار کرده است.  صاحب امتیاز و مدیر مسئول این پایگاه اطلاع رسانی بابک امینی است. بولتن نیوز مدعی است که رسانه مستقلی است و به جایی وابسته نیست  اما معمولا از رسانه‌های وابسته به سپاه تلقی می‌شود. چنانکه مدیر مسئول بولتن نیوز در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه در اعتراض به احضارهای مکرر به دادگاه نوشته است، آنها سربازان فرهنگی و رسانه‌ای نظام هستند و از همین رو در فتنه ۸۸ مانند سرباز به مصاف رسانه‌ها در پوشش اخبار مربوط به اعتراضات ۸۸ و بعد به مصاف جریان انحرافی (احمدی نژاد) و بعد فساد رفته‌اند و این کارها را فقط به دلیل احساس وظیفه و مسئولیت بدون چشمداشت مادی انجام داده‌اند. با اینهمه هیچیک از گروههای حزب اللهی‌ که علیه معترضان ۸۸ یا رقبای سیاسی جنگیده‌اند نه بی پاداش و نه بی ماموریت  بوده اند. 

 بولتن نیوز همچنین ادعا دارد که گرایش سیاسی  تندروانه ندارد که دارد و فتنه خواندن معترضان ۸۸ یک نمونه از آن است. پوشش اخبار و نگاه به مسائل داخلی و خارجی متاثر و در خط دیدگاههای سیدعلی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است  و با اینکه گاه گزارش‌هایی محتاطانه( نه درباره نهادهای زیر نظر رهبری یا سپاه) در مورد فساد در دستگاههای دولتی می‌نویسد، رسانه‌ای محافظه کار به شمار می رود.