تسنیم

صاحب امتیاز یا مالک: موسسه آتی سازان تسنیم

 مدیرعامل: مجید قلی زاده زحمتکش

 خبرگزاری تسنیم را دو تن از سرداران سپاه با نام های حمیدرضا مقدم و مجید قلی زاده زحمتکش در سال ۱۳۹۱ به راه انداختند. با اینکه تسنیم وابستگی به سپاه را همواره انکار کرده است و خود را خبرگزاری خصوصی و مستقل می خواند اما تصور عمومی در ایران این است که تسنیم خبرگزاری وابسته به سپاه است و در این تصور دلایلی وجود دارد. هر دوی مقدم و قلی زاده از سرداران سپاه هستند، هرچند قلی زاده  برخلاف حمیدرضا مقدم در حال حاضر در سازمان سپاه شغل رسمی ندارد. هر دوی آنها پیش از تسنیم در خبرگزاری فارس دیگر خبرگزاری وابسته به سپاه کار کرده اند.

  تسنیم سعی دارد در اخبار غیرسیاسی روش متساهلانه‌ای داشته باشد و از این حیث با خبرگزاری ها و رسانه‌های تندروی سپاه یا اصولگرایانه تفاوت دارد. اما آنها به طور خاص اخبار سپاه را چه سخنان فرماندهان ریز و درشت و سپاه باشد و چه اخبار سازمانی پوشش می دهند و در این زمینه مانند یک گروه خودی یا اینسایدر عمل می‌کنند. آنها حتی مسائل و منافع بین المللی و منطقه ای ایران را از دیدگاه سپاه پوشش می‌دهند. فرماندهان سپاه گاه و بیگاه از تسنیم  دیدن می‌کنند و مدیران تسنیم هم با مقامات نیروهای نیابتی سپاه و جمهوری اسلامی. تسنیم تقریبا تنها خبرگزاری است که خامنه‌ای را امام  در تیتر خبرها می‌نویسد.  منابع مالی تسنیم روشن نیست.