تعادل

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: الیاس حضرتی

 صاحب امتیاز و مدیرمسئول روزنامه تعادل الیاس حضرتی است  که روزنامه سیاسی اعتماد را هم اداره می کند. تعادل  روزنامه اقتصادی است که اخبار و تحلیل‌های اقتصادی را پوشش می‌دهد. تعادل در سال ۱۳۹۳ با یک گروه حرفه‌ای از روزنامه نگاران اقتصادی و با سردبیری محمد صادق جنان صفت آغاز به کار کرد و یک روزنامه خوب اقتصادی را با توجه به تحریریه با تجربه‌ای که در اختیار داشت، می‌داد. تعادل آغاز بسیار خوبی داشت و شجاعانه‌تر از سایر روزنامه‌های اقتصادی پیش رفت اما با ترک تدریجی روزنامه نگاران باسابقه  این روزنامه  به تدریج  افت کرد و در حال حاضر روزنامه بی نام و نشانی است. مهمترین مشکل روزنامه‌های اقتصادی  در ایران است که تحلیلی از شرایط اقتصادی ارائه نمی دهند و صرفا خبر منتشر می کنند و این اخبار هم عمدتا گفته‌های مقامات یا مسئولان است.

  تعادل با تحریریه کوچک و صفحات کم( ۸ صفحه) نشریه تاثیرگذاری نیست. سردبیر فعلی تعادل منصور بیطرف است اما هنوز در وب گاه این روزنامه نام جنان صفت و گروه او به عنوان سردبیر نوشته شده است. تعادل در شمارگان محدود ۱۵۰۰ نسخه منتشر می‌شود که تقریبا بیشتر آن برگشتی است و به فروش نمی رسد. گزارش انصاف نیوز حاکی از شمارگان ۱۰۰۰ نسخه‌ای تعادل است.