جمهوری اسلامی

صاحب امتیاز:  موسسه فرهنگی مطبوعاتی روزنامه جمهوری اسلامی

مدیر مسئول: مسیح مهاجری

روزنامه جمهوری اسلامی از قدیمی ترین روزنامه های پس از انقلاب است که در خرداد ۱۳۵۸ با مدیریت میرحسین موسوی منتشر شد. این روزنامه ارگان حزب جمهوری اسلامی است اما پس از انحلال حزب جمهوری اسلامی در سال  ۱۳۶۶ به صاحب امتیازی سیدعلی خامنه‌ای  و به عنوان روزنامه خصوصی به کارش ادامه داد. تا زمانی که خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸ به رهبری رسید اسمش روی روزنامه به عنوان صاحب امتیاز چاپ می شد و پس از آن بود که برای اینکه اشتباهات روزنامه به پای او یعنی رهبر نوشته نشود نامش از روی روزنامه حذف شد و سرپرستی روزنامه به مسیح مهاجری داده شد که پس از آنکه میرحسین موسوی به دولت رفته بود، مدیرمسئولی  روزنامه را برعهده گرفته بود. پس از آنکه  موسسه فرهنگی مطبوعاتی جمهوری اسلامی در سال ۹۲ تشکیل شد این موسسه به عنوان صاحب امتیاز روزنامه  درج می شود. 

 روزنامه جمهوری اسلامی در واقع یک روزنامه حکومتی تلقی می شود که سرسختانه به ارزشهای انقلاب که امروزه بسیار اصطلاح بحث برانگیزی است،  وفادار است. در سال‌های اخیر مسیح مهاجری و روزنامه جمهوری اسلامی  منتقدترین شخصیت و روزنامه در میان رسانه ها بوده است. مسیح مهاجری به شکل صریحی از وضعیت کنونی کشور، از علاقه سپاه به قدرت و سیاست انتقاد کرده و هشدار داده است.  روزنامه جمهوری اسلامی شمارگان اندکی بین ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ دارد و روی وبگاه اینترنتی در دسترس است.