جهان نیوز

صاحب امتیاز: پرویز سروری

مدیر مسئول: مهدی جهانتیغ

جهان نیوز پایگاه خبری متعلق به اصولگرایان است که در سال  ۱۳۸۶ کار خود را آغاز کرد. صاحب امتیاز آن پرویز سروری از شخصیت‌های اصولگراست که یک دوره نماینده مجلس و همچنین نماینده شورای شهر تهران بوده است.  جهان نیوز می‌گوید رسانه مستقل بچه حزب اللهی هاست که در واکنش به فضایی که از ۱۳۷۶ یعنی روی کار امدن خاتمی در دانشگاهها پدید آمده بود، تشکیل شده است.  جهان نیوز با مدیر مسئولی نظام الدین موسوی آغاز کرده است که زمانی مدیرعامل  خبرگزاری فارس بوده است. همچنین در دوره ای هم پیام تیرانداز مدیرعامل فعلی خبرگزاری فارس مدیرمسئول جهان نیوز بوده است. بنابراین می‌توان گفت که جهان نیوز زیر مجموعه رسانه‌ای سپاه است. هر چند در ویکی پدیای جهان نیوز نوشته شده است که این وبگاه خبری با زاکانی نماینده اصولگرای مجلس و شهردار فعلی تهران نزدیک است اما جهان نیوز این پیوند رد کرده است. 

جهان نیوز به سبک رسانه‌های نزدیک به سپاه اداره می‌شود. یادداشت نویسان یا کسانی که یادداشت یا سخنان شان در جهان نیوز منتشر می‌شود مانند کاظم انبارلویی، محمد فضایلی و عبدالله گنجی همگی در رسانه های وابسته به سپاه فعالیت دارند.  جهان نیوز اولین رسانه‌ای بود که موضوع دانشگاه آزاد را در رقابت سیاسی که نهایتا به خارج سازی آن از دست هاشمی رفسنجانی انجامید،  مطرح کرد.