خبر آنلاین

صاحب امتیاز:  علیرضا معزی/ گروه رسانه‌ای خبر

مدیرمسئول:  حسن لاسجردی

پایگاه خبری خبرآنلاین از سال ۱۳۸۷ کار خود را آغاز کرده است و یکی از اجزای «گروه رسانه‌ای خبر» است که روزنامه‌های  خبر جنوب و خبر ورزشی را منتشر می کرده است. مالک گروه رسانه ای خبر حسین واحدی پور است که چهره شناخته شده‌ اما کم سرو صدایی در عرصه رسانه است.

  در جامعه مطبوعاتی در ایران شایع است که خبرآنلاین نزدیک به  علی لاریجانی رئیس سابق مجلس است اما روابط عمومی مجلس این خبر را تکذیب کرد. این امر که  در ایران کار و کسب بزرگی بدون حمایت و ارتباط با مقامات حکومتی  نمی‌تواند رشد کرده و بماند این شایعه را جنبه واقعیت داده است.  همچنین برخی از افرادی که در خبرآنلاین کار می کردند در دولت روحانی به مشاغل دولتی منصوب شدند که از آن جمله است، علیرضا معزی از اعضای شورای سردبیری خبر آنلاین و صاحب امتیاز سابق آن که به معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری منصوب شد. 

  خبرآنلاین رسانه‌ای اصولگرایانه است و این موضع سیاسی بر پوشش خبری این خبرگزاری هم تاثیر می‌گذارد و بخشی از خبرهایش را سخنان مقامات ریز و درشت جمهوری اسلامی تشکیل می‌دهد. با اینهمه خبرآنلاین دست بازتری از رسانه‌های اصولگرا برای پوشش اخبار از جناح ها و شخصیت‌های مختلف دارد و مثلا دیدگاههای منتقدان درونی جمهوری اسلامی را هم پوشش می‌دهد. با اینکه خبرآنلاین نام خبرگزاری دارد اما می‌توان گفت خبرگزاری ساده‌تری از سایر خبرگزاری‌ها در ایران است هم از حیث فعالیت و هم از مطالبی که پوشش می‌دهد. خبر آنلاین به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی منتشر می‌شود.