رجانیوز

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:  میثم نیلی احمدآبادی

وبگاه اطلاع رسانی رجانیوز در سال ۱۳۸۵ فعالیت خود را آغاز کرد و همان سایت انتخاباتی احمدی نژاد به نام خدمت بود که با نام رجانیوز فعالیت خود را به عنوان وبگاه خبری حامی دولت ادامه داد. وقتی احمدی نژاد به ریاست جمهوری رسید، حامیانش که علاقمند بودند تا او را برای ساده زیستی با محمدعلی رجایی دومین رئیس جمهوری نظام جمهوری اسلامی مقایسه کنند،  نام این وبگاه از این جهت رجانیوز انتخاب کردند. صاحب امتیاز و مدیرمسئول این وبگاه میثم نیلی احمدآبادی است که مشاور وزیر ارشاد دولت احمدی نژاد و عضو شورای مرکزی جبهه پایداری است. مدت‌ها این وبگاه به  فاطمه رجبی – همسر غلامحسین الهام مشاور حقوقی احمدی نژاد است که کتاب مشهور« احمدی نژاد، معجزه هزاره سوم» را نوشته است- نسبت داده می‌شد اما اندکی قبل از پایان ریاست جمهوری احمدی نژاد فعالیت فاطمه رجبی در این وبگاه پایان یافت و وبگاه نیز شاید  از روی مصلحت به منتقد احمدی نژاد تبدیل شد. 

در حال حاضر به دلیل عضویت  میثم نیلی در شورای مرکزی  جبهه پایداری می توان گفت از لحاظ سیاسی این خبرگزاری به این حزب نزدیک است اما ظاهرا در خط آیت الله خامنه ای حرکت می کند.  رجانیوز رسانه اصولگرایان تندروست. ادبیات بی ادبانه دارد و سخنان هم مسلکان تندرو مانند محمد ایمانی و حسین شریعتمداری را منتشر می‌کند