سازندگی

صاحب امتیاز: حزب کارگزاران سازندگی

سردبیر: محمد قوچانی/ اکبر منتجبی

روزنامه سازندگی ارگان حزب کارگزاران سازندگی است که  اعضا و رهبران آن غلامحسین کرباسچی، اسحاق جهانگیری، حسین مرعشی، محمد، فائزه و محسن هاشمی، که برادر و فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی هستند و  همین گروه هم شورای سیاستگذاری سازندگی را تشکیل می‌دادند.

این روزنامه در آغاز انتشار در سال ۱۳۹۶ به سردبیری محمد قوچانی منتشر شده است اما در آبان ۱۴۰۰ انتشار آن به دلیل استعفای سردبیر یعنی قوچانی متوقف شد. پس از چند ماه انتشار آن به سردبیری اکبر منتجبی از سر گرفته شد. 

روزنامه سازندگی یک روزنامه سیاسی است که از حیث گرایش سیاسی- حزبی  در زمره روزنامه های اصلاح طلب قرار می گیرد و نحوه پوشش اخبار و گزارش‌ها از مواضع سیاسی حزب تاثیر می‌گیرد یا بیان کننده آن مواضع است. در دوران ریاست جمهوری روحانی این روزنامه شدیدا از مواضع دولت حمایت می کرد و همان نقشی که کیهان یا خبرگزاری فارس در حمایت از  سیاست‌های رهبر دارند را در حمایت از روحانی ایفا کرد. قوچانی سردبیر کارگزاران، رییس دفتر نشر آثار حسن روحانی و هم عضو شورای اطلاع رسانی رییس جمهوری  هم بود. با این همه سازندگی ادعا داشت که مستقل است. 

این روزنامه بنا به گزارش انصاف نیوز بین ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ نسخه منتشر می شود و ایسنا آن را تا ۹۰۰۰ نسخه اعلام کرده است  و با اینکه آمار بهتری از همتایانش است اما حکایت از کسادی اوضاع مطبوعات در ایران دارد.