سحام نیوز

حزب اعتماد ملی

 سحام نیوز پایگاه اطلاع رسانی حزب اعتماد ملی است که در سال ۱۳۸۴ توسط مهدی کروبی تاسیس شده است. سایت روابط عمومی این حزب  در سال ۱۳۷۸ نامش را از حروف اول سایت حزب اعتماد ملی گرفت و با نام سحام نیوز و با مدیریت علی بابایی آغاز به کار کرد.  سحام نیوز از همان آغاز به انتشار اخبار و مواضع حزب اعتماد ملی و سخنان شخصیت های سیاسی نزدیک به این حزب و نه اخبار عمومی  و بین المللی می پرداخت. این وبگاه پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸ از آنجا که به انتشار اخبار اتفاقات مربوط به سرکوب اعتراضات و انتشار سخنان رهبران معترضان می‌پرداخت در ایران فیلتر شد. حزب اعتماد ملی که اینک رسول منتجب نیا به عنوان دبیرکل آن انتخاب شده است در سال ۱۳۹۶ وب سایت روابط عمومی خود را با نام  رسمی حزب مجددا به راه انداخت و سحام نیوز پایگاه خبری برای انتشار محرمانه های نظام جمهوری اسلامی و نیز اعتراضات رک و صریح منتقدان نظام و نیز اخبار رهبران معترضان ۱۳۸۸ و بویژه مهدی کروبی باقی ماند و از خارج مدیریت می‌شد. این وبگاه همچنان در فیلتر است و به سختی باز می‌شود و احتمال میرود که دیگر فعال نباشد یا به دلیل آزادی کروبی برای مدتی فعالیتش تعطیل شده است.