سیاست روز

صاحب امتیاز: علی یوسف پور

    مدیر مسئول: محمد پیرعلی 

روزنامه سیاست روز در سال ۱۳۷۸ و در زمان جولان روزنامه‌های اصلاح‌طلب به راه افتاد. علی یوسف پور با وجود سوابق کاری در رده های مختلف در نظام جمهوری اسلامی، چهره شناخته شده سیاسی و معروفی نبوده است.  یوسف پور نماینده دوره دوم، سوم و چهارم مجلس بوده است. علاوه براین سرپرستی وزارتخانه رفاه و تامین اجتماعی در دولت نهم عهده دار بوده و زمانی هم به عنوان  معاون حقوقی بنیاد مستضعفان  کار کرده است.  او همچنین عضو حزب «جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی» است که  حامیان و اطرافیان احمدی نژاد آن را شکل دادند.  با این سابقه طبیعی است که سیاست روز، روزنامه ای اصولگرایانه‌ای باشد اما روزنامه اصولگرایانه ای که  مطالب تولیدی بجز یادداشت گاهگاهی سردبیر در تعریف و تایید از سیاست های جمهوری اسلامی تحت رهبری آیت الله خامنه‌ای ندارد.  سیاست روز به طور کلی روزنامه ای گمنام است اما چنین رسانه هایی فعالیت های فصلی دارند مثل زمان انتخابات مانند پایگاه و ابزار برای تبلیغات و حمایت از جریان یا اشخاصی استفاده می‌شوند یا در چانه زنی‌های درون گروهی  این امتیاز «روزنامه داشتن» به کار می‌آید. سیاست روز در ۸ صفحه منتشر می‌شود و شمارگان آن  بسیار کم و ۷۰۰ نسخه در روز است.