شرق

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدی رحمانیان

سردبیر: احمد غلامی

روزنامه شرق که از روزنامه‌های اصلاح طلب در سال ۱۳۸۲ با صاحب امتیازی و مدیرمسئولی مهدی  رحمانیان انتشارش را آغاز کرد. مهدی رحمانیان که از مقامات استانی دولت سیدمحمد خاتمی بود در زمانی که  مشاور استاندار در زاهدان و سپس فرماندار چابهار بود در سال ۱۳۷۷  هفته‌نامه ای به نام شورای شرق را منتشر می‌کرد. در سال ۱۳۸۱ مجوز  روزنامه‌ای  سراسری با نام شرق را از وزارت ارشاد گرفت و در سال ۱۳۸۲ انتشار روزنامه را آغاز کرد. اولین گروه روزنامه نگارانی که شرق را منتشر کردند، گروه محمد قوچانی با مدیریت محمد عطریانفر بود که با تغییر شهردار می بایست« همشهری ضمیمه» را ترک  می‌کردند و به دنبال روزنامه ای برای کار بودند.  پس از توقیف شرق با این گروه، رحمانیان روزنامه را با روزنامه‌نگاران دیگری مجددا به راه انداخت. رحمانیان چنانکه خودش می گوید عضو گروه یا حزب سیاسی نیست و به همین دلیل روزنامه شرق را روزنامه خصوصی می‌خواند که تا حدی درست است. اما شرق روزنامه‌ای سیاسی است که گرایش سیاسی دارد و از روزنامه‌های شناسنامه دار اصلاح طلب است.

   شرق حداقل سه بار توقیف شده است و شاید همین مساله باعث شده است تا به تدریج شرق  سازگاری بیشتری با قدرت نشان دهد. روزنامه شرق مانند همه روزنامه‌های دیگر در ایران اخبار اعتراضات ایران در آبان ماه ۹۸ و ۹۶ را پوشش نداد و در عوض موضع دولتی گرفت. 

شمارگان شرق در حال حاضر ۷۸۰۰ نسخه است که ۵۰ درصد آن برگشتی است.