عصر اقتصاد

 صاحب امتیاز: موسسه رسانه‌ای عصر سرآمدان اقتصادی

مدیر مسئول: علی پاکزاد

 روزنامه عصر اقتصاد روزنامه ای اقتصادی  است  که در سال ۱۳۸۲ توسط سیف الله یزدانی پایه گذاری و منتشر شد و موسسه عصر سرآمدان اقتصادی یک موسسه خانوادگی متعلق به یزدانی بود. تا اینکه  در سال ۱۳۹۶ علی پاکزاد مدیرمسئول فعلی سهم محمد یزدانی، فرزند سیف الله یزدانی را خریداری کرده به یکی از شرکای موسسه تبدیل شد. سیف الله یزدانی صاحب و مدیرمسئول روزنامه عصر اقتصاد تا زمان درگذشتش، از روزنامه نگاران باسابقه که دیدگاه  چپ گرایانه(عدالت گرایانه )داشت و از پیروان نظریات  مصطفی عالی نسب  صنعتگر و اقتصاددان نزدیک به  دولت میرحسین موسوی بود که گفته ‌می شود موسوی از دیدگاههای او برای اداره اقتصاد دوران جنگ استفاده کرده بود. از همین رو یکی از اقتصاددانی که در روزنامه عصر اقتصاد نظریاتش ترویج می گردید فرشاد مومنی است که از نزدیکان عقیدتی عالی نسب و مشاور اقتصادی میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ نیز بود.

پس از دهه اول انتشار و به ویژه پس از مرگ سیف الله یزدانی، عصر اقتصاد دیگر یک روزنامه متمایز چپ گرایانه نیست و با سایر روزنامه‌های اقتصادی از حیث پوشش اخبار یا تحلیل‌ها تفاوتی ندارد. عصر اقتصاد تا حد زیادی به دلیل شخصیت یزدانی و اینکه نزد دولتمردان جمهوری اسلامی شناخته شده بود، مطرح بود و به خودی خود روزنامه برجسته‌ای نبود. از حامیان مالی روزنامه اطلاعی در دست نیست.  شمارگان این روزنامه بنا به گزارش ایسنا ۴۰۰۰ نسخه است.  روزنامه به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود.