فرارو

مدیر مسئول: محمدحسین خوشوقت 

پایگاه خبری فرارو در سال ۱۳۸۶ توسط محمد حسین خوشوقت تاسیس شده است. این پایگاه خبری خصوصی است اما محمد حسین خوشوقت مدیر مسئول این پایگاه خبری فرزند عزیز خوشوقت است که از یاران نزدیک سیدعلی خامنه‌ای به شمار می رفت، پدر همسر مصطفی خامنه‌ای پسر علی خامنه ای است و گفته می‌شود یکی از چند روحانی است که فتواهای قتل‌های زنجیره‌ای را داده است. بنابراین هر چند  فرارو خصوصی به شمار می‌رود اما به دلیل ارتباط نزدیک عزیز خانواده خوشوقت این تصور وجود دارد که  فرزندان عزیز خوشوقت می‌توانند از پشتیبانی و حمایت خامنه‌ای و سایر نهادهای نزدیک به او برخوردارباشند. 

از لحاظ شیوه کاری فرارو را نمی‌توان در قالب اصولگرا یا اصلاح طلب دسته بندی کرد بلکه برعکس  در کار اطلاع رسانی و تحلیل اتفاقات سیاسی داخلی، روحیه بی طرفانه و میانه‌روانه‌ای را همواره حفظ کرده است. همچنین از القاب سنگین و پر طمطراق برای خامنه‌ای پرهیز کرده است و مانند کیهان یا تسنیم شعارهای ایدئولوژیک هم نمی‌دهد و طبعا به اصلاح‌طلبان هم نزدیک نیست . فرارو حتی تحلیل‌های برخی منتقدان آیت الله خامنه‌ای مانند فاضل میبدی را در صورتی  که انتقادی به آیت‌الله خامنه‌ای نداشته باشد  را بازنشر می کند. شاید از همین رو  فرارو پایگاه خبری  بیطرفی به حساب  می آید.  فرارو پایگاه خبری تولید‌کننده‌ای نیست و بیشتر اخبار یا تحلیل را از سایر رسانه‌ها انتخاب و بازنشر می‌کند.