فرصت امروز

روزنامه فرصت امروز در ۱۳۹۳ با صاحب امتیازی مهدی صیافی و مدیرمسئولی محمدرضا قدیمی فعالیت خود را آغاز کرد و از جمله روزنامه های خصوصی به شمار می‌رود. در حال حاضر صاحب امتیاز این روزنامه به «موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز» تغییر یافته  اما مدیرمسئول و سردبیر آن همچنان محمدرضا قدیمی است. 

 فرصت امروز،  روزنامه ای اقتصادی است که  حوزه مدیریت و  فعالیت کسب و کارها را  هدف پوشش رسانه‌ای خود قرار داده است و  با ۱۶  صفحه و بنا به گفته مسئولان روزنامه با شمارگان ۲۰۰۰۰ نسخه در روز انتشار خود را آغاز کرد.  فرصت امروز در آغاز روزنامه‌ی خوب و خواندنی بود. هرچند صفحات تخصصی محدودی داشت اما در بخش گزارش و صفحات متعدد خبر اخبار مهم همه حوزه ها به خوبی پوشش داده می‌شد. علاوه براین گزارش‌های خوبی از اقتصاد شهر و کسب و کارهای کوچک منتشر میشد که  تصویر ملموسی از اقتصاد شهر را ارائه می کرد. اما به تدریج  خط مشی روزنامه تغییر کرد و صفحات آن به ۸ صفحه  کاهش یافت. به نظر می رسد در حال حاضر هدف اول روزنامه، ارائه خدمات یا اطلاعات به مدیران و کسب و کارها است و به همین دلیل بیشتر شبیه بولتن های داخلی بنگاهها منتشر می‌شود. از شمارگان آن اطلاعی در دست نیست.