فرهیختگان

صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامی

مدیر مسئول : محمدامین ایمانجانی

روزنامه فرهیختگان ارگان دانشگاه آزاد اسلامی است  که انتشار آن از سال ۱۳۸۸ آغاز شده است.  فرهیختگان  نمونه دیگری رسانه‌هایی است که اصلاح طلبان یا میانه روها در ایران به راه انداختند و اصولگراها یا خامنه‌ای  آن را تسخیر کردند. فرهیختگان در دوره نفوذ هاشمی رفسنجانی بر کلیه  تشکیلات دانشگاه آزاد تاسیس شد و طبعا اداره این روزنامه را هم  روزنامه نگاران اصلاح طلب‌  برعهده  داشتند.  در سال ۱۳۹۰ که خیز خامنه ای و احمدی نژاد برای تسخیر دانشگاه آزاد موجب شد تا احمدی نژاد با کمک وزارت علوم مدیریت دانشگاه آزاد را تغییر دهد، روزنامه فرهیختگان هم در اختیار دولت احمدی نژاد قرار گرفت. اما کمتر از دو سال و با روی کار آمدن دولت روحانی بار دیگر اداره امور روزنامه به نزدیکان هاشمی سپرده شد و احسان مازندرانی به مدیرمسئولی روزنامه و مهران کرمی روزنامه نگار باسابقه به سمت سردبیری انتخاب شدند. سرانجام پس از درگذشت هاشمی رفسنجانی که ریاست دانشگاه آزاد بر عهده علی اکبر ولایتی افتاد بار دیگر مدیریت روزنامه تغییر کرد و این بار دست مخالفان هاشمی و راست‌گراهای تندرو اداره روزنامه را به دست گرفتند و فرهیختگان از جمله رسانه‌هایی گردید که به دست میانه رو تاسیس شد اما به تصرف تندروها درآمد. محمد ایمانجانی از کارکنان خبرگزاری فارس  و مسعود فروغی سردبیر حال حاضر فرهیختگان هستند. 

فرهیختگان با اینکه قرار بود روزنامه دانشگاهی باشد و اخبار مربوط به دانشگاه را پوشش دهد اما روزنامه ای سیاسی بود. در دوره ای که حامیان و نزدیکان هاشمی بر آن حاکم بودند، از دولت  روحانی و شخصیت های سیاسی نزدیک به هاشمی  و خود آیت‌الله حمایت می‌کرد و در دوره ای که اصولگراهای تندرو بر آن حاکم  هستند مانند اکنون، روزنامه در خط  رهبر حرکت می کند و در واقع یک بال به رسانه هایی مانند کیهان و تسنیم و فارس افزوده شده است.