مشرق نیوز

پایگاه اطلاع رسانی مشرق نیوز، وب سایت خبری است که از مالکان و اداره کنندگان آن در بخش شناسنامه خبری نیست. اما در جامعه مطبوعاتی ایران به صورت غیررسمی گفته می‌شود که این پایگاه خبری توسط خبرگزاری فارس و تسنیم که هر دو به سپاه پاسداران نزدیک هستند، اداره می‌شود. در ویکی پدیای مشرق نیوز آمده است که این وب سایت وابسته به اطلاعات سپاه و مدیر مسئول آن رضا داوری است. همچنین وب سایت زیتون در مطلبی که در مورد تغییرات رسانه‌های وابسته به سپاه  در سال ۲۰۱۴منتشر کرده است، از انتصاب رضا گرمابدری که قبلا سردبیر نشریه صبح صادق، نشریه دیگری وابسته به سپاه  به عنوان سردبیر جدید مشرق نیوز نام برده است. 

 مشرق نیوز پایگاه اطلاع رسانی حرفه‌ای نیست بلکه بیشتر به ابزاری برای القا و باوراندن مفاهیم و شعارهایی که توسط سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مطرح می‌شود شباهت دارد.  سه بخش خبری – تحلیلی با نام‌های «جهاد و مقاومت»، «جنگ نرم» و «دفاع و امنیت» در این پایگاه خبری، به اخبار این حوزه‌ها  از زاویه نگاه و ایده‌های علی خامنه‌ای  می‌پردازد، از طرف دیگر اقداماتی که در این حوزه ها انجام می‌شود در حوزه وظایف سپاه پاسداران است و مشرق نیوز دلیل دیگری دارد تا آن اخبار را مفصلا پوشش دهد.  

 در حوزه سیاست داخلی یکی از وظایف مشرق نیوز زیر نظر داشتن فعالیت اصلاح طلبان و پاسخ دادن به آنهاست. نشر و بازنشر مطالب روزنامه ها یا سخنان شخصیت‌های اصلاح طلب و پاسخ دادن به آنها و نقدشان از وظایف دیگر مشرق نیوز است و از این حیث بسیار شبیه کیهان فعالیت می‌کند.