هفت صبح

صاحب امتیاز: شرکت هفت  صبح ماندگار

مدیر مسئول و سردبیر: آرش خوشخو

روزنامه ۷هفت صبح از اردیبهشت ۱۳۹۰ انتشارش را آغاز کرد. اینکه چه کسی پشت انتشار این روزنامه است، معلوم نیست. هفت صبح با بریز و بپاش تبلیغاتی وارد مطبوعات شد و بیلبوردهای تبلیغاتی آن در سراسر تهران  نصب شد و از همین رو این شايبه را پیش آورد که نهادی دولتی مخارج این روزنامه را پرداخت می کند.   فرارو در گزارشی در مورد این روزنامه نوشته است که  صاحب امتیاز این روزنامه در آغاز انتشار گروه یا موسسه ارتباط پویا ذکر شده است که ردی از ثبت این موسسه در روزنامه رسمی وجود ندارد. در گزارشی که فرارو به نقل از آینده نقل کرده است، حدس زده می شود که این روزنامه با اسفندیار رحیم مشایی، مشاور رییس جمهوری( احمدی نژاد) ارتباط داشته باشد، خصوصا که علی مزینانی مدیرعامل موسسه مشاور ابوالحسن فقیه رئیس سازمان هلال احمر هم  در آن زمان بود. بولتن نیوز هم در یادداشتی ارتباط میان هفت صبح و مشایی را مطرح می کند و به صراحت می گوید که هفت صبح را جریان انحرافی که نام گروه احمدی نژاد است به راه انداخته است. سردبیر این روزنامه آرش خوشخو، روزنامه نگار با سابقه‌ای است که در روزنامه‌های  مختلف با گرایش‌های سیاسی متفاوت کار کرده است. خوشخو در جریان «می تو» ایرانی متهم به آزار جنسی کارکنان زن روزنامه شد اما اتهامات را انکار کرد و کماکان بر شغلش باقی است.