همدلی

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: ولی الله شجاع پوریان 

روزنامه همدلی از مجموعه روزنامه‌های اصلاح طلب  تلقی می شود  که انتشارش  از  اواخر ۱۳۹۳ آغاز شد.  ولی الله شجاع پوریان صاحب امتیاز همدلی نماینده بهبهان در دوره هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی و نیز عضو شورای شهر تهران دوره چهارم بوده است.  همدلی ابتدا هفته نامه محلی بود که در خوزستان منتشر می‌شد و شجاع پوریان بعدا تصمیم گرفت تا مجوز آن را به روزنامه سراسری تبدیل کند. 

شجاع پوریان در گفت و گو با ایسنا می گوید با اینکه او اصلاح طلب است روزنامه همدلی مستقل است. روزنامه همدلی از آن دسته روزنامه های  اصلاح طلب است که  از چهره های شاخص اصلاح طلب که معمولا در سه روزنامه شناخته شده این جریان سیاسی یادداشت می نویسند یا با آنها گفت و گو می‌شود، در آن خبری نیست. در مطالب و گزارش های خود اندکی شجاع  تر است و محافظه‌کاری روزنامه های سرشناس اصلاح طلب را ندارد و در دوره ریاست جمهوری روحانی مانند آن سه روزنامه به حمایت بی چون و چرای دولت نپرداخت.  با این همه همدلی  روزنامه ساده‌‌ای است که قواعد ساده روزنامه نگاری را زیر پا می‌گذارد و ابایی ندارد که  تیترهای زرد که ادب عمومی را زیر پا می گذارد، استفاده کند. همدلی مخاطب خاصی ندارد و روزنامه‌ای است که  دیده نمی‌شود و در شمارگان کم ۱۰۰۰ نسخه چاپ می شود.