همشهری

صاحب امتیاز: موسسه همشهری

مدیر مسئول:  عبدالله گنجی

روزنامه همشهری در سال ۱۳۷۱ توسط شهرداری تهران راه اندازی شد. صاحب امتیاز آن شهرداری تهران و مدیر مسئول آن غلامحسین کرباسچی شهردار تهران بود. در سال ۱۳۸۴ که موسسه همشهری شکل گرفت، صاحب امتیاز روزنامه به موسسه همشهری تغییر کرد. خصوصیات همشهری با روزنامه های آن روز ایران بسیار متفاوت بود. همشهری با قطعی متفاوت (کوچکتر)،  تمام رنگی و به عنوان روزنامه صبح  منتشر می شد تا شهروندان صبح ها روزنامه‌ای برای خواندن داشته باشند. تحریریه همشهری را گروهی از روزنامه نگاران باسابقه با سردبیری احمد ستاری شکل ‌می دادند. همشهری در واقع به این هدف ایجاد شده بود تا روزنامه شهر باشد نه روزنامه‌ای سیاسی و مردم بتوانند اخبار و اتفاقات روزانه شهر را در آن ببیند. همشهری به دلیل ظاهر جذاب و اخبار شهر مانند اخبار سینماها و تئاترها و بخش نیازمندی‌های بزرگ، خیلی زود  توجه مخاطبان  را جلب کرد و در عرض سه ماه شمارگان آن از ۱۰/۰۰۰ به ۱۰۰/۰۰۰ و پس از ۳ سال به ۴۰۰/۰۰۰ هزار نسخه  رسید.

 روزنامه همشهری از آنجا که وابسته به شهرداری تهران است،  هر تغییری در مدیریت شهرداری تغییراتی را در مدیریت روزنامه هم در پی دارد. در این دست به دست شدن به تدریج همشهری به روزنامه سیاسی تری تبدیل و هر بار با رفتن تعدادی از روزنامه نگاران قدیمی از کیفیت آن هم کاسته شد.  

همشهری به دلیل درآمدزایی بالا به پایگاهی برای اعطای  رانت به دوستان و یاران گروه‌های سیاسی تبدیل شده است. چنانکه برخی از روزنامه نگاران قدیمی همشهری میگویند،  هر گروه سیاسی که سر کار آمد حتی آشپزهای همشهری را تغییر داد و کسانی از دوستان خودش را سرکار آورد. آخرین تغییرات در همشهری در سال ۲۰۲۱ افتاد که اصولگراها  شورای شهر تهران  را به دست گرفتند و علیرضا زاکانی به شهرداری تهران منصوب کرد. زاکانی هم در حکمی محسن مهدیان را در خبرگزاری مهر و فارس کار کرده به مدیریت موسسه همشهری منصوب کرد.  مدیرمسئول فعلی همشهری هم عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان است. به این ترتیب همشهری  در حال حاضر در کنترل مدیرانی از خانواده خبرگزاری مهر قرار گرفته است.

شمارگان همشهری ۱۸۰۰۰۰ نسخه در روز است که نیمی از آن برگشت می‌خورد.