وطن امروز

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهرداد بذرپاش/ محمد آخوندی

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهرداد بذرپاش/ محمد آخوندی

 روزنامه وطن امروز به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی  مهرداد بذرپاش از سال ۱۳۸۸ انتشار خود را آغاز کرد. بذرپاش از مقامات دولت احمدی نژاد، نماینده مجلس نهم، معاون رییس جمهوری و رییس سازمان ملی جوانان در دوره احمدی نژاد و متهم به جعل مدرک  و رییس کنونی دیوان محاسبات است. روزنامه وطن امروز روزنامه تندروی است که تیترهای جنجالی و تندی در نقد و حمله به رقبای سیاسی اش می زند. این روزنامه هم مدعی است مستقل از جناح های سیاسی است اما با توجه به ارتباطات بذرپاش با سپاه و اینکه زمانی معاون سپاه بوده و همچنین  برخی چهره هایی که با خبرگزاری های سپاه و سپاه ارتباط سازمانی دارند دراین روزنامه فعالیت دارند مانند حمیدرضا مقدم فر این روزنامه هم با سپاه ارتباط دارد.  با این همه می‌توان گفت که وطن امروز از حیث اهمیت در میان رسانه‌هایی که به سپاه نزدیک هستند در حلقه اول قرار ندارد. وطن امروز به ادبیات تند و الفاظ اهانت امیز معروف است و در دوران ریاست جمهوری روحانی از هیچ توهینی به دولت و حامیانش  و نیز رقبای سیاسی ایران در منطقه کوتاهی کرد. تیتر اهانت آمیز «خبرمرگش» در مورد بیماری امیر عبدالله پادشاه عربستان سعودی و سپس «عبدالله مرد» از جمله این تیترهای اهانت آمیز است که برای اولی دادگاهی اما تبرئه شد. شمارگان وطن امروز ۳۰۰۰ نسخه گزارش شده است.