کار و کارگر

امتیاز: خانه کارگر

مدیر مسئول: اسرافیل عبادتی

روزنامه کار و کارگر در واقع رسانه چاپی خبرگزاری ایلنا است هم از حیث مالکیت و هم از حیث محتوایی. صاحب امتیاز آن خانه کارگر است و مدیر مسئول آن اسرافیل عبادتی است. 

 تمرکز اصلی روزنامه بر مسایل کارگری است چه در سخنان مقامات یا سیاستگذاری ها و یا آنچه در حوزه کار کارگران اتفاق می افتد. مثلا اگر خامنه‌ای در سخنان خود چیزی در مورد کارگران یا نیروی کار گفته باشد، آن جمله را تیتر می کنند.  در صفحه ورزشی هم پرداختن به ورزش کارگران در اولویت قرار دارد. صفحه ۳ روزنامه هم با عنوان کارگری به  فقط به مسائل کارگران می‌پردازد. با اینکه کار و کارگر تنها روزنامه‌ای است که مسائل کارگران را نسبتا پوشش می‌دهد و باید مورد توجه کارگران قرار بگیرد اما شمارگان این روزنامه فقط ۱۵۰۰ نسخه است. یکی از دلایل شمارگان کم روزنامه می‌تواند ناتوانی جمعیت کارگر برای خرید روزنامه و از طرف دیگر احتیاط بیش از حد رسانه‌ها برای پوشش اخبار و مسائل کارگران به دلیل فضای امنیتی است که کارگر نمی‌تواند خود را در آنچه به عنوان گزارش یا خبر در مطبوعات حتی کارگری منتشر می‌شود، ببیند و ترجیح می‌دهد مشکلات و تقاضاهای خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی تا رسانه‌های رسمی بیان کند.